ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ